Na vrh

Plaćene usluge

Trošak plaćenih usluga prikazuje se izravno na stranici narudžbe za svaku određenu uslugu. Ne naplaćuje se kamata na novac od korisnika.

Sva plaćanja su neopoziva - nemoguće je otkazati izvršeno plaćanje.

Plaćanje za bilo koju uslugu znači potpuno i bezuvjetno prihvaćanje svih uvjeta, uključujući i visinu naplaćenih naknada.

Sve plaćene usluge koje se pružaju korisnicima mreže vetworldXDOTXnet pružaju se automatski, odmah u trenutku plaćanja i smatraju se pruženim u cijelosti i uz odgovarajuću kvalitetu. Odbijanje korištenja već pruženih usluga nije moguće.

U slučaju dobrovoljnog prestanka korištenja stranice od strane korisnika ili blokiranja korisnika od strane Uprave, sredstva koja se plaćaju za usluge koje pruža mreža vetworldXDOTXnet ne vraćaju se.

Naše plaćene usluge

Uspon objavljivanja - $ 1.00
Promovirajte unutar 24 sata - $ 3.00
Promovirajte u roku od 7 dana - $ 10.00
Promovirajte u roku od 30 dana - $ 38
Promovirajte u roku od 90 dana - $ 100.00
Promovirajte u roku od 180 dana - $ 190
Promovirajte u roku od 365 dana - $ 350

Molimo, imajte na umu

Poslali smo vam vezu kako bismo potvrdili vašu e-adresu. Nemojte zaboraviti provjeriti Spam mapu. Ako je odjednom poruka stigla u ovu mapu, kliknite "Nemoj spam!"".

Ako sljedeću minutu ne dobijete e-poruku s vezom za aktivaciju, kliknite ovdje:

Molim vas, pričekajte sek.

Ako ovaj pokušaj također ne uspije, preporučujemo da upotrijebite drugu adresu e-pošte za registraciju.Da bismo našu uslugu učinili što prikladnijim, koristimo posebne kolačiće za pohranu statističkih podataka i informacija o našim korisnicima. Osim toga, koristimo statističke usluge trećih strana (npr. Google). Više informacija o pravilima o privatnosti naših usluga možete pronaći na ovoj vezi:
Privatnost & Cookies